Schildersbedrijf Bas van Aarle is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Ook geven wij geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Evenmin bieden wij garantie betreffende de veiligheid van de website, noch kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

De Directie